Omaehtoisen liikkunnan korvaushakemus

PirMu ry korvaa jäsenilleen kuittia vastaan 20 % omaehtoisen liikunnan kuluista.

Vuotuinen korvauskatto on 80€/jäsen.

Liikunta ja urheiluseurojen liikuntaryhmien kausimaksut korvataan.

Ei kuitenkaan kilpailumaksuja, eikä potilasjärjestöjen tai muiden tukemia liikuntaryhmiä.

Liitä oheen kaikki kuitit ja niiden valokopiot. Kerro myös mitä palveluja kuitit sisältävät ja mistä ne on ostettu, jos se ei selvästi käy ilmi kuitista/ kausikortista.

Hakemus kuitteineen tulee olla toimistolla 23.12.2021 mennessä.

Pirkanmaan munuais- ja maksayhdistys - PirMu ry

Pellervonkatu9/1021

33540 Tampere

 (Pellervonkatu 9:n ala-aulassa on postilaatikko 1021, jos tuot hakemuksen itse. Pizzerian viereinen ovi.)

Korvaukset pyritään maksamaan jäsenille joulukuun lopussa.

OMAEHTOISEN LIIKUNNAN KORVAUSHAKEMUS

Nimi ______________________________________

Syntymäaika _______________________________

Osoite_____________________________________________________

Postinumero ja –toimipaikka

_________________________________________________________

 Puhelinnumero __________________________________

Sähköpostiosoite _________________________________

Annan luvan siihen että: -puhelinnumero         ⃝

-sähköpostiosoite      ⃝

tallennetaan jäsenrekisteriin, jotta yhdistys voi tarvittaessa nopeasti ilmoittaa esim. kokousten tai muiden tapahtumien muutoksista.

PirMu:n jäsentiedotteet saa lähettää sähköpostitse        ⃝

Tietoja käytetään ainoastaan PirMu ry:n ja Muma ry:n tiedotuksessa eikä niitä luovuteta eteenpäin. Rekisteriseloste löytyy nettisivulta: pirmu.nettisivut.fi

Pankin nimi ___________________________________________________

Tilinumero FI__________________________________________________

Liikuntaharrastus:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Liitä oheen kaikki kuitit ja niiden valokopiot. Kerro myös mitä palveluja kuitit sisältävät ja mistä ne on ostettu, jos se ei selvästi käy ilmi kuitista/ kausikortista.

YHTEENSÄ: _______________euroa

KORVATAAN: _______________euroa (käsittelijä täyttää)

Paikka ja aika

_______________________________________________ 

Hakijan allekirjoitus

_______________________________________________

Nimenselvennys

________________________________________________

Maksun käsittelijä/ Hyväksynyt           Päiväys

________________________________________________