Pirkanmaan munuais- ja maksayhdistys – PirMu ry on perustettu vuonna 1970. Yhdistys on toiminut jo 50 vuotta paremman elämänlaadun puolesta.

PirMu ry 

Yhdistyksen toimialueena on TAYS:n alue. Pirmu toimii yhteistyössä keskusjärjestön kanssa alueellisena potilas- sekä asiakasjärjestönä eri-ikäisten pitkäaikaisia ja vaikeita munuais- tai maksasairauksia sairastavien tai muiden sairauksien vuoksi elinsiirron saaneiden ja heidän omaistensa / läheistensä oikeuksien ajajana ja edunvalvojana. Se pyrkii ennaltaehkäisemään munuais- ja maksasairauksia, varmistamaan niihin sairastuneille asiantuntevan hoidon ja vähentämään niiden aiheuttamia haittoja.

Tapaa vertaisia

Yhdistyksemme järjestää erilaisia tapahtumia...

Yhdistyksen joulujuhlassa esitettiin näytelmä
Sastamalan retkellä